Subsidies voor milieu- en natuuracties

Per kilometer opgeruimde straat (incl. voetpaden, bermen, grachten, pleinen …) krijgt de vereniging 25 euro, voor natuurbeheeracties 4 euro per manuur. Bijkomend verkrijgt de organiserende vereniging onafhankelijk van de activiteit, mits het betrekken van een andere vereniging bij de actie, 125 euro per volledig gewerkte dag (8 uur).

Natuurbeheeracties kunnen uitgevoerd worden op eigendom van de stad Halle en andere openbare instanties of eigendom van een erkende natuur- of milieuvereniging.

 

Voorwaarden

De deelnemende en/of organiserende vereniging dient erkend te zijn door een stedelijke adviesraad of is via een ander kanaal betoelaagd door de stad Halle:

- Begeleiding van de vereniging door minstens één meerderjarige is noodzakelijk.

- De activiteit dient op het grondgebied van Halle plaats te vinden.

- De vereniging is verplicht om de activiteit bij de leden bekend te maken.

- Alle deelnemers dienen ofwel een halve ofwel een hele actiedag (min. drie uur per dagdeel) aanwezig te zijn en indien de werken op de actiedag niet voltooid zijn, dienen deze binnen de week verder uitgevoerd te worden.

- Na de actie gedetailleerd verslag in te dienen bij de milieudienst.

- Vooraf afspraken te maken met de stedelijke diensten of de door de dienst aangeduide instantie.

 

Beoordeling

Het toegekende bedrag wordt op het in de aanvraag vermeld rekeningnummer overgeschreven. Het stadsbestuur kan ter verduidelijking van het dossier extra informatie opvragen over de actie en/of een door het schepencollege aangeduide ambtenaar ter plaatse laten nagaan of aan de voorwaarden van dit reglement voldaan is. Er zal geen subsidie uitgekeerd worden indien de activiteit al vanuit een ander oogpunt betoelaagd wordt.

 

Meer informatie nodig?

Contacteer dan de milieudienst op milieu@halle.be of 02 363 25 15.