Jeugddienst

De jeugddienst wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren het goed hebben in onze stad.

 

We organiseren doorheen het jaar tal van activiteiten zoals de openstraatdag, Zennetoer, speelplein Joepie, tienerwerking Swap, Roefeldag, Buitenspeeldag, publicatie Hals jongerenmagazine Hallergie,…

 

De jeugddienst is ook een steun en toeverlaat: subsidies aan jeugdverenigingen, subsidies voor projecten, toelagen voor het bouw en verbouwen van jeugdlokalen, een uitleendienst voor Halse verenigingen, verhuren van de repetitieruimte Stix, terugbetaling deelname aan kadervorming,…

 

Tot slot wilt de jeugddienst zoveel mogelijk de Halse jeugd betrekken bij het vormgeven van het jeugdbeleid: inspraakacties rond de oprichting en inrichting van nieuwe speeltuinen, betrokkenheid en terugkoppeling jeugdraad,…

 

Kortom ben je jong en wil je wat, spring gerust eens binnen, onze deur staat open!