Jeugdbeleidsplan 2011 - 2013

Een nieuw jeugdbeleidsplan, een nieuw hoofdstuk voor kinderen en jongeren in Halle. Of toch niet? Halle heeft de voorbije jaren al stevig in kinderen en jongeren geïnvesteerd. Met dit nieuwe jeugdbeleidsplan zet het bestuur deze investeringen onverminderd voort. Een nieuw plan vraagt nieuwe prioriteiten en nieuwe keuzes. De stad bouwt bewust verder op de doelstellingen van het vorige plan. We willen immers werk maken van een beleid voor kinderen en jongeren waar een duidelijke lijn in zit, over meerdere jaren, zodat er zowel kleine zaken als grootse verwezenlijkingen kunnen gerealiseerd worden.  

 

De stad heeft de laatste jaren zwaar geïnvesteerd in de ondersteuning van de Halse jeugdverenigingen. Vooral financieel kunnen deze verenigingen via verschillende subsidiereglementen heel wat steun van de stad krijgen. Met de vorige prioriteit jeugdwerkinfrastructuur en de huidige prioriteit brandveiligheid wil de stad nu ook de infrastructuur van de jeugdverenigingen aanpakken en zorgen dat zowel de jeugdverenigingen in stadslokalen als de andere jeugdverenigingen veilige en aangepaste lokalen hebben waar ze hun werking verder kunnen uitbouwen. 

 

Een belangrijke nieuwe realisatie van de stad wordt het nieuwe jeugdcentrum in het centrum van de stad. We willen van het jeugdcentrum een levendig centrum maken waar veel jongeren over de vloer komen. Op de komst van de fuifzaal zitten vele klassen en jeugdverenigingen reeds lang te wachten! Een duidelijk fuifbeleid zal er moeten voor zorgen dat er een positief fuifklimaat heerst in Halle. Een werkgroep zal dit fuifbeleid mee op poten zetten. 

 

Enkele andere belangrijke doelstellingen die in dit jeugdbeleidsplan aan bod komen, maken werk van informatie en communicatie en ruimte voor jeugd. De stad wil het beleid van het vorig jeugdbeleidsplan doortrekken en bouwt verder op de doelstellingen die in het vorig jeugdbeleidsplan werden geformuleerd om zo te werken aan een duidelijk en continu jeugdbeleid. Bovendien is er op deze domeinen absoluut nog werk aan de winkel en zou het een gemiste kans zijn om dit beleid niet verder te zetten. 

 

Verder tekent de stad ook in op de prioriteit jeugdcultuur en formuleert ze extra doelstellingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Hoewel de stad rond beide doelstellingen al heel wat gerealiseerd heeft, zijn dit toch vrij nieuwe terreinen waar men zich op begeeft. We kiezen er daarom ook voor om deze prioriteiten te laten groeien. Met de stuurgroep toegankelijkheid willen we verder werken aan de acties rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om er voor te zorgen dat deze zo veel mogelijk aansluiten bij de doelgroep. De doelstellingen in dit plan zijn daarom op dit moment weinig concreet, maar zullen in de verantwoordingsnota’s zeker duidelijk uiteengezet worden.  

 

We hopen dat onze stad een aangename stad blijft waar kinderen en jongeren hun draai vinden, hun ding kunnen doen en een thuis vinden. Daar gaan we voor! 

 

 

Bijlagen: